Članci

Kroz igru djeca uče o svijetu i o sebi, ali kroz igru djeca uče i kako učiti o svijetu i sebi. Igrajući se djeca se zabavljaju ali i razvijaju kreativnost, maštu, samopouzdanje, usavršavaju i usvajaju nove vještine i znanja, stvaraju odnose s drugima, razvijaju socijalne vještine, uče se samokontroli, nošenju sa strahovima, izražavanju mišljenja, razvijaju pažnju, govor, vještine mišljenja, motoričke vještine… Igra dakle potiče cjelokupni dječji razvoj. Istraživanja na životinjama pokazuju kako se tijekom igre mladunčadi razvijaju veze među moždanim neuronima. Isto i kod ljudi, pod utjecajem iskustava razvija se mreža neuralnih puteva koji čine osnove za buduća učenja. Neki teoretičari evolucijske psihologije stavljaju naglasak na važnost igre i humora u razvoju ljudske vrste na način da su socijalna igra i humor prevladali nad agresijom i potrebom za dominacijom što je omogućilo veće zajedništvo, a time i preživljavanje naših predaka. Zato nije čudno reći da je igra ozbiljna stvar.

Kraj ljeta donosi djeci i roditeljima često miješane osjećaje, iščekivanje, veselje, uzbuđenje, ali i brige, nedoumice, strahove. I roditelji i djeca često ulaze u novu školsku godinu podijeljenih osjećaja, a ovo posebno vrijedi za one koji će se po prvi puta naći u školskim klupama. U ovo vrijeme većina se vraća obavezama, užurbanom dnevnom ritmu i u iščekivanju je novih izazova koje donosi nova školska godina.
Škola je važan dio života svakog od nas, ona je puno više od njenog akademskog dijela. U školi djeca osim što usvajaju znanja uče i o komunikaciji, socijalnim odnosima, samokontroli, kako regulirati vlastite emocije, izboriti se za sebe, poštivati druge, kako se nositi s neuspjehom, biti uporan i sl.
Iako je danas nekako sve izraženiji trend usmjeravanja na akademske vještine, i to još u ranoj predškolskoj dobi, za uspješno školovanje, važne su i neke druge stvari. Da, ima nečeg važnijeg u školi od brojki i slova. Nečeg bez čega učenje postaje mučenje. To je ono što nas pokreće, a krije se iza riječi motivacija.

Znatiželja je jedan od prvih kotačića koji pokreću stroj učenja, a time i dječji razvoj, vodeći dijete ka sve većem razumijevanju i upoznavanju sebe i svijeta oko sebe. Zapravo, učenje počinje i prije samog rođenja, još u prenatalnom razdoblju. Od prvih dana bebe polako upoznaju svijet zahvaljujući svojoj percepciji i osjetima koji su u dinamičnom odnosu s pokretom, motorikom. Gledanje, slušanje, dodirivanje, kušanje, mirisanje, u kombinaciji s hvatanjem, manipuliranjem ručicama, puzanjem, hodanjem, skakanjem, trčanjem osnova su za sva prva učenja. Mnogo je toga što mala djeca u prvim godinama uče o svijetu, a sve zahvaljujući unutarnjoj potrebi za učenjem i znatiželji. S vremenom stvari koje se ponavljaju postaju poznate, time i dosadne, a pažnja se usmjerava na novo, nepoznato, neočekivano. A toga uvijek ima, i djeca za razliku od odraslih to vrlo dobro prepoznaju i istražuju.

Priče postoje sigurno od kada postoji i jezik. Može se reći da je pričanje priča najstariji oblik obrazovanja. Od davnina, pričama su se genaracijama prenosila vjerovanja, tradicija, običaji.
No, priče nisu samo oblik zabave, jedan od načina provođenja zajedničkog vremena roditelja i djeteta, već postoje mnoge dokumentirane dobrobiti pričanja odnosno slušanja priča, poput npr. obogaćivanja jezika i pismenosti, razvijanja razumijevanja socijalnog svijeta kod djece.

Emocionalno fokusirana terapija za parove se zasniva na strukturiranom pristupu kojega su 80-tih godina razvili dr. Sue Johnson i Les Greenberg. Ovaj pristup utemeljen na teoriji privrženosti prepoznaje važnost primarnih emocija za vlastito unutarnje iskustvo, ali i za stvaranje interakcijskih obrazaca u primarnom odnosu privrženosti. Na emocije se gleda kao na snažnu silu moguće promjene, a ne samo kao na manifestaciju poteškoća u odnosu.

Kako prolaze mjeseci trudnoće i sve se bliži trenutak kada će roditelji vidjeti svoju bebu, razmišljanja o porodu sve su češća. Kakav će biti, hoće li sve proći u redu, hoću li ja to moći pitanja su o kojima svaka trudnica razmišlja.
Osim što je važno i korisno biti educiran, zbog čega su korisni tečajevi za trudnice (i „trudne“ očeve), u dočeku nove bebe od koristi je svakako razmisliti i o psihološkoj pripremljenosti za porod.

Dječji nam crtež može mnogo toga reći. On govori o kognitivnom razvoju djece, o njihovim motoričkim sposobnostima, okulomotornoj koordinaciji, o načinu na koji vide i doživljavaju svijet, ukazuje na emocionalna stanja djece, trenutne interese i preokupacije.

Od početnog šaranja preko formiranja prvih prepoznatljivih likova, do detaljnijih prikaza raznih motiva, dječji crtež sazrijeva zajedno s djetetom.

Koliko puta ste već čuli, "Prve tri su najvažnije?".

Ta rečenica ima još veću težinu za djecu kod koje postoje određene razvojne teškoće. Naime, rano je djetinjstvo najkritičnije razdoblje u životu, a rane su godine od iznimne važnosti jer se u ovom razdoblju stvaraju temelji za sav budući razvoj.

Mnoga znanstvena istraživanja pokazuju da je stimulacija u prve tri djetetove godine života od iznimne važnosti za njegov kasniji razvoj. Dakle, uredan rani razvoj djeteta je osnova za budući zdrav život odrasle osobe. Stoga je i pravovremena razvojna podrška djeci s teškoćama u razvoju, odnosno djeci kod kojih postoji određena sumnja na razvojno kašnjenje ključna.

Veći dio naše komunikacije nije verbalan. Zapravo kada govorimo o komunikaciji i govoru, onda govorimo o širem pojmu komunikacije koja se odnosi na sve ono što radimo kako bi odaslali neke poruke (npr. ton u našem glasu, pokreti, izrazi lica i sl.), i užem pojmu, jeziku koji se odnosi na verbalizaciju naših misli, želja, osjećaja… Korištenje gesti i znakova ima koristi za razvoj komunikacije, govora ali i za učenje općenito. Navedeno se odnosi kako na malene koji još uvijek ne komuniciraju riječima (ili stariju djecu s određenim komunikacijskim/jezičnim teškoćama), ali i na stariju predškolsku, školsku djecu pa i odrasle.

Namjera ove knjige je da pomogne roditeljima u razumijevanju dječjeg razvoja, razvijanju roditeljskih vještina, te da inspirira roditelje na uživanje u zajedničkim aktivnostima s bebom tijekom čudesne prve godine života uz razvojno prikladne igre i aktivnosti.

Bebe mogu puno više nego što obično mislimo, a nove, zanimljive spoznaje o njihovim sposobnostima dolaze nam kroz nova znanstvena istraživanja sve više i više, iz dana u dan.

312 str / meki uvez / format: 155x230 / ISBN 978-953-7351-29-8 / cijena: 135 kn


 "Knjiga je podijeljena na dva dijela, prvi dio koji sadrži pregled informacija vezanih uz razvoj djece tijekom prve godine života, te drugi dio knjige koji je podijeljen prema dobi djeteta, točnije tromjesječjima tijekom prve godine života. U tom smislu prvi dio je više teoretski, a drugi praktičan, iako se u cijeloj knjizi prožimaju spoznaje o ranom razvoju s praktičnim savjetima za roditelje. Aktivnosti koje se predlažu u drugom dijelu knjige okvirno daju ideje na koji način, s kojim svakodnevnim materijalima, i kroz kakve podražaje možete podržavati rani razvoj vaše bebe. Pri tome treba uvijek voditi računa o individualnoj osobnosti svakog djeteta, te preferencijama vaše bebe prema određenim oblicima igre. Zapamtite, vaša beba je u tom smislu vaš najbolji učitelj.

Pregled razvoja pojedinih sposobnosti po tromjesječjima pruža okvir unutar kojega možete promatrati razvoj vaše bebe, ono ne predstavlja dijagnostički materijal kojim se može ocjeniti njen razvoj. Uvijek treba imati na umu da je svako dijete jedinstveno pa je tako i u razvojnom smislu moguće da neke bebe neke vještine usvoje ranije, neke kasnije.

Uživajte u vašim bebama i provodite zajedno vrijeme u zabavi, jer uz zabavu se najbolje uči. A kada se radi o učenju, iznenadit ćete se koliko i sami od beba možete naučiti, o njima ali i o sebi."

Rebeka Bulat

 

"Emocionalno blagostanje i socijalna kompetencija ovise o vama kao roditelju, a važan su dio temelja za kognitivno-lingvističkih sposobnosti. Razvidno je da izostanak stimulacije određenih regija u mozgu od najranije dobi može negativno utjecati na kognitivne funkcije djeteta u budućnosti. Kroz ovu će knjigu roditelji naučiti kako poticati zdrav razvoj emocionalnih, društvenih i intelektualnih sposobnosti djeteta: koje su korisne, a koje nekorisne ili štoviše štetne aktivnosti za njihovo dijete."

dr. Ranko Rajović

Raspored

Upiti za radionice!
+385 98 987 1074
Povežimo se

Želim primati obavijesti